baotrannguyenngoc2310 4/22/2024 9:34:48 AM
lúc 1h một xe qua A với tốc độ 10m/s, chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 1m/s^2 đuổi theo 1 xe đạp đang chuyển động nhanh dần đều qua B với tốc độ ban đầu là 2m/s và gia tốc 0,5 m/s^2 . sau 20 s thì xe đuổi kịp xe đạp . tính khoảng cách AB