hahue06092001 6/19/2023 8:18:38 PM

A.
trường học, công ty, biển, đường phố.
B.
đánh cá, làm đường, dệt may, lái xe.
C.
ngư dân, công nhân, tài xế, bác sĩ.
D.
hiền lành, thật thà, giúp đỡ, quan tâm.