thuytranghb98 6/18/2023 9:33:30 PM
Theo quyết định của Hội nghị Ianta (2/1945), khu vực nào dưới đây thuộc phạm vi ảnh hưởng của Liên Xô?A. Đông ÂuB. Tây ÂuC. Đông Nam ÁD. Tây Đức

Câu Hỏi Liên Quan