lekhanhlinhhung 4/22/2024 9:35:12 AM
bác huệ đi chợ mua 2 kg mì 2kg thịt bò và 3 kg rau cùng loại hết 810000 đồng để là món mì xào bò. Biết 1 kg thịt bò gấp 3 lần giá 1 kg mì. giá 1 kg mì bằng 3 lần giá 1 kg rau
a) hỏi bác huệ mua 1 kg rau bao nhiều tiền
b) Bác Huệ cần nấu món mì xào bỏ theo tỉ lệ mì: rau: bò là 3:2:1 và mỗi khẩu phần ăn có khoảng 360 gam gồm cả mì, rau lẫn bò. Hỏi lượng mì, rau, thịt bò mà bác Huệ mua ở trên có đủ để nấu 12 khẩu phần ăn khôgn? vì sao